BALDINTZAK

 

  • Ordaindu beharreko aurrerakina zenbateko osoaren %25 izango da
  • Falta den diru kopurua heldu baino gutxienez 7 egun lehenago ordainduko da.

 

 

EZEZTAPENAK ETA DIRUA BUELTATZEA

 

Erreserba bat deuseztatzen bada, deuseztapen gastu batzuk aplikatuko dira, erreserba deuseztatzen den denboraren arabera. Gastu guztiak bezeroaren kontura geratuko dira. Ehunekoak aurrerakinagatik ordaindutako kopuruaren gainean aplikatuko dira, heldu baino 7 egun lehenago arte, erreserba Ez Itzulgarria denean.

 

Hona hemen penalizazio-tarte eta portzentajeak:

 

 Egunak Penalizazio-portzentajea
 0 – 7 egun artean  100%
 8 – 5 egun artean  100%
 16 – 30 egun artean  40%
 30 egunetatik aurrera  5%