MONICA MARTIN ROSETE JABEAK 72477453Z IFZ/IFK daukanak eta HERNANI BIDEA, LARREKOETXE BIDEA, 25, 20160 LASARTE-ORIA, GIPUZKOA helbidean kokatua dagoenak, ez du beregain hartuko LAPALMERACASARURAL.EUS webgunean agertzen den informazioaren erabilera oker, desegoki edo bidegabearengatik sortutako erantzukizunik.

Legeak ezarritako mugak kontuan hartuta, JABEAk ez du webgunean agertzen diren datuen eta informazioen egiazkotasun, integritate, eguneratze eta zehaztasunen gaineko inolako erantzukizunik beregain hartuko.

Webguneko eduki eta informazioak ez dute JABEA lotesten ezta iritzi, aholku eta lege aholkularitzarik osatzen, informatzeko eta dibulgatzeko asmoz eskainitako zerbitzua baino ez baita.

LAPALMERACASARURAL.EUS webguneak JABEAK kontrolatu ezinezko loturak (link) izan ditzake hirugarren webguneetara. Horrenbestez, JABEAK ezingo du hirugarrenen webguneetan azal daitezkeen edukien gaineko erantzukizunik hartu.

Webgune honetan agertzen diren testu, irudi, soinu, animazio, software edo gainerako edukien jabetza JABEArena edo lizentziadunena da. Transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, bilketa edo komunikazio publiko erabateko edo partzialak JABEAren berariazko baimena beharko du.

Horrez gain, JABEAk webgunearen bitartez eskaintzen dituen zerbitzuetara sarbidea izateko, izaera pertsonaleko datuak eman beharko dira. 2016ko apirilaren 27ko Europako Legebiltzarreko eta Kontseiluko Pertsona Fisikoen babeserako 2016/679 Araudiak zehazten duenez (datu pertsonalei eta datuon zirkulazio askeari dagokionez), jakinarazi nahi dizugu galdetegi hauek betearaziz gero, zure datu pertsonalak JABEAren fitxategira batuko zaizkiola gure zerbitzuak eskaini eta emateko baita webguneko hobekuntzen berri emateko. Horrez gain, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalen sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta oposizio eskubidea erabiltzeko aukera duzula email bat bidaliz INFO@LAPALMERA.EUS edo LAPALMERACASARURAL.EUS-en.