PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, LAPALMERACASARURAL.EUS(e)k konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek kontuan hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Espainian eta Europan Interneten datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • 2016ko apirilaren 27ko Europako Legebiltzar eta Kontseiluko 2016/679 Araua, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez (RGPD).
 • Abenduaren 5eko 3/2018 legea datu pertsonalen babesa eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.
 • Abenduaren 27ko 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 13ko Datu pertsonalen babeserako 15/1999 Lege Organikoaren garapenerako Araudia onartzen dena LOPD-GDD).
 • Uztailaren 11ko 34/2002 Legea Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

LAPALMERACASARURAL.EUS webgunea biltzen diren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna MONICA MARTIN ROSETE da 7247453Z IFK duena (hemendik aurrera,

Helbidea: HERNANI BIDEA, LARREKOETXE BIDEA, 25, 20160 LASARTE-ORIA, GIPUZKOA.

Telefonoa: 640035720

Emaila: info@lapalmeracasarural.eus

Datu pertsonalen erregistroa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan (DBLO) ezarritakoa betetzeko, jakinarazten dizugu LAPALMERACASARURAL.EUS(e)k bildutako datu pertsonalak, bere orrietan egindako inprimakien bidez, gure fitxategian sartuko direla eta erabiliko direla, Erabiltzailea eta LAPALMERACASARURAL.EUSen artean edo betetako galdetegietan ezarritako konpromisoak bete, arindu eta betetzeko. Era berean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar ez bada, tratamendu-jardueren erregistro bat dago, eta erregistro horrek, bere helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten ditu.

Datu pertsonalen tratamenduan aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalak tratatzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipioak bete beharko dira:

 • Zilegitasunaren, leialtasunaren eta gardentasunaren printzipioa: erabiltzailearen adostasuna beharko da beti, datu pertsonalak zein helburutarako biltzen diren argi eta garbi adierazi ondoren.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: biltzen diren datu pertsonalak, soil-soilik, tratatzen diren helburuetarako behar-beharrezkoak direnak izango dira.
 • Zehaztasunaren printzipioa: datu pertsonalak zehatzak izan behar dira eta beti eguneratuta egon.
 • Kontserbazio epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak bakar- bakarrik gordeko dira erabiltzailearen identifikazioa ahalbidetzeko tratamenduaren xedeetarako behar den denboran.
 • Integritatearen eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak beren segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren erantzulea arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

LAPALMERACASARURAL.EUS atalean lantzen diren datu-kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Ez dira inolaz ere datu pertsonalen kategoria bereziak, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 9. artikuluaren arabera.
Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria adostasuna da. LAPALMERACASARURAL.EUS taldeak konpromisoa hartzen du datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo gehiagotarako erabiltzeko Erabiltzailearen baimen espresu eta egiaztagarria eskatzeko.
Erabiltzaileak eskubidea du bere baimena edozein unetan kentzeko. Baimena ematea bezain erraza izango da. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Web Gunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak, kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Web Gunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik, formularioen bidez bere datuak eman behar dituenean edo eman ditzakeenean, informazioa emango zaio horietakoren bat nahitaez bete behar badu, eragiketa behar bezala egiteko ezinbestekoak baitira.

Datu pertsonalak zertarako erabiltzen diren

Datu pertsonalak LAPALMERACASARURAL.EUS erakundeak bildu eta kudeatzen ditu, Web Gunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta betetzeko, edo azken horrek betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak LAPALMERACASARURAL.EUS sozietatearen xedeari dagozkion jarduerak, eragiketa eta estatistika pertsonalizatzeko merkataritza-xedearekin erabili ahal izango dira, bai eta eskainitako edukia erabiltzaileari egokitzeko datuak atera, gorde eta marketin-azterketak egiteko ere, bai eta Web Gunean kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko ere.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

LAPALMERACASARURAL.EUS(e)k konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta beste era batera transmititu, kontserbatu edo tratatutako datu pertsonalak istripuz edo legez kanpo suntsitu, galdu edo aldatzea edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Hala ere, LAPALMERACASARURAL.EUS erakundeak ezin duenez bermatu Internet menderaezina izango denik, ez eta hackerrak edo datu pertsonaletara iruzur eginez sartzen diren beste batzuk erabat egongo direnik ere, tratamenduaren arduradunak hitz ematen du datu pertsonalen segurtasuna urratuz gero, eta datu horiek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar dezaketela. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4. artikuluan ezarritakoari jarraiki, datu pertsonalen segurtasunaren urraketatzat hartuko da beste era batera transmititu, kontserbatu edo tratatutako datu pertsonalak nahi gabe edo legez kontra suntsitu, galdu edo aldatzen dituen segurtasun-urraketa oro, edo datu horiek baimenik gabe jakinarazi edo atzitzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro.

Datu pertsonalak isilpekotzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta hitz ematen du legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez konfidentzialtasun hori bere langileek, elkartekideek eta informazioa eskura jartzen dion pertsona orok errespetatuko dutela.

Datu pertsonalak tratatzearen ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak LAPALMERACASARURAL.EUS dauka, eta, beraz, Datuen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta DBEOn onartutako eskubide hauek erabili ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean: sarbide eskubidea, zuzenketa eskubidea, ezabapen eskubidea (ahanztura eskubidea), tratamendua mugatzeko eskubidea, datuak eramateko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakia ez hartzeko eskubidea, profilak egitea barne.

Beraz, erabiltzaileak bere eskubideak erabili ahal izango ditu idatzizko jakinarazpen baten bidez, tratamenduaren arduradunari “RGPD -” erreferentzia jarrita, honako hauek zehaztuz:

 • Erabiltzailearen izen-deiturak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen bada, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona ere identifikatu beharko da bide beretik, baita ordezkaritza frogatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabil daiteke, nortasuna egiaztatzen duena.
 • Eskaera, eskaeraren arrazoi zehatzekin edo eskuratu nahi den informazioarekin.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.
 • Egiten duen eskaera frogatzen duen agiri oro.

Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide eta/edo helbide elektroniko honetara bidali ahal izango da:

Helbidea: HERNANI BIDEA 25 – LARREKOETXE (20160) LASARTE-ORIA GIPUZKOA.

Emaila: INFO@LAPALMERACASARURAL.EUS

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Web guneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, LAPALMERACASARURAL.EUS ez diren hirugarrenen web orrietara sartzeko aukera ematen dutenak, eta, beraz, LAPALMERACASARURAL.EUS erakundeak erabiltzen ez dituenak. Web gune horien titularrek datuak babesteko beren politikak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken arduradunak.

Kontrol-agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu indarrean dagoen araudiaren arazo edo arau-hausteren bat dagoela bere datu pertsonalak tratatzen ari diren moduan, eskubidea izango du babes judizial eraginkorra izateko eta erreklamazio bat aurkezteko kontrol-agintaritza baten aurrean, bereziki ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen tokia duen estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (https://www.aepd.es/).

PRIBATUTASUN-POLITIKA HAU ONARTZEA ETA ALDATZEA

Beharrezkoa da erabiltzaileak datu pertsonalak babesteko Pribatutasun Politika honetako baldintzak irakurri eta horiekin bat etortzea, eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea, tratamenduaren arduradunak adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako erabil dezan. Webgunea erabiltzeak berarekin dakar haren pribatutasun-politika onartzea.

LAPALMERACASARURAL.EUS erakundeak bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketaren ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio jakinaraziko erabiltzaileari. Orrialde hau aldizka kontsultatzea gomendatzen zaio erabiltzaileari, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izan dezan.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek askatasunez zirkulatzeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora, egokitzeko.